วิธีเขียนประวัติย่อสมัครงาน เขียนยังไงให้น่าสนใจ

ชีวิตคนเราต้องมีการทำงานเข้ามา เพื่อให้สามารถเลี้ยงชีพตัวเอง และบุคคลอันเป็นที่รักของเราได้ ด่านแรกในการสมัครงานคือการส่งใบสมัคร และต้องเขียนประวัติย่อ  เพื่อให้ผู้ว่าจ้างของเรารู้สึกตัวตนของเราให้มากที่สุดในความยาวแบบสั้น ๆ ดังนั้นการรู้จักเขียนประวัติสวนตัวแบบย่อ ๆ ให้น่าสนใจจึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญ วันนี้เรามีเทคนิคการเขียนประวัติย่อสำหรับสมัครงานมาให้เพื่อน ๆ ได้ลองเอาไปฝึกหัดเขียนดูนะคะ

ตัวอย่างการเขียนประวัติย่อในการสมัครงาน

สมัครงาน

มีหนังสือมากมายที่เขียนแนะวิธีเขียนและใช้ประวัติย่อ แต่ในที่นี้เป็น เรื่องความงาม ส่วนหน้าที่ประวัติย่อก็เพื่อให้คุณได้ผ่านเข้าไปรับการสัมภาษณ์งานที่คุณพึงปรารถนา
ถ้าประวัติย่อนั้นสามารถทำให้คุณถูกเรียกตัวไปสัมภาษณ์ได้ล่ะก้อ แสดงว่ามันทำหน้าที่อย่างสัมฤทธิผลแล้ว ประวัติย่อที่ดีที่สุดและมีประ- สิทธิภาพสุดจะต้องสั้น ไม่ควรเกินหนึ่งหน้า และเป็นการบรรจุข้อความเฉพาะที่เลือกสรรแล้ว ลำพังประวัติย่อหน้าเดียวย่อมไม่เพียงพอจะบรรยายใครให้กับงานทุกตำแหน่งที่สมัคร เพราะฉะนั้นคุณควรมีร่างประวัติย่อสามสี่แบบที่สามารถเอามาดัดแปลงให้เข้ากับลักษณะหน้าที่การงานตามที่ปรากฎในหน้าโฆษณาหนังสือพิมพ์หรือที่สถานที่รับสมัครงาน
ก้าวแรกในการไปสัมภาษณ์งานอย่างประสบความสำเร็จก็คือให้ได้ เข้าไปรับการสัมภาษณ์ ประวัติย่อหรือจดหมายสมัครงานเป็นวิธีการมาตรฐาน ที่จะแนะนำตัวเอง มีหลายคนพยายามเรียกร้องความสนใจด้วยการเขียนประวัติตัวเองอย่างสวิงสวาย ทำเป็นแผ่นกระดาษมีสีสันรูปแบบประหลาด… ซึ่งก็คงได้รับความสนใจแต่อาจไม่ถูกเรียกตัวไปสัมภาษณ์
ประวัติย่ออาจระบุถึงเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวในงานอาชีพ หรือจะใส่จุดแข็งของตัวเองด้วยก็ได้อีกทั้งมีข้อมูลบางประการที่อาจใส่เพิ่มเข้าไปเพื่อเป็นการบ่งบอกล่วงหน้าถึงปัญหาพิเศษใดๆ คือ
-อายุหรือวันเดือนปีเกิด
-สถานภาพสมรส
-ลูก
-ภูมิลำเนา
-ความเต็มใจในการเดินทางหรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
-สุขภาพโดยทั่วไป
-งานอดิเรก ความสนใจพิเศษ
-ศาสนา
ไม่ควรใส่รายละเอียดยาวเหยียดถึงความต้องการ ความสามารถ บุคคลิกตัวคุณ เพราะเท่ากับจะเป็นการประกาศโจ่งแจ้งว่าคุณไม่มีความยืดหยุ่น จะต้องยอมตามข้อเสนอคุณลูกเดียว นอกจากนี้คนอื่นเขาอาจมองเราไม่เหมือนที่เรามองดูตัวเอง ซึ่งน่าจะเป็นการดีที่มีคนอื่นมาเปิดประตูบานกว้างให้
เหนืออื่นใดนั้น ประวัติย่อควรแจ่มกระจ่าง อ่านง่าย มีข้อมูลตรงไป ตรงมา เวลาคุณส่งประวัติย่อไปสมัครงาน ให้ส่งสำเนาอีกฉบับถึงตัวเอง คุณจะแปลกใจที่เห็นแรงสะท้อนในคราที่คุณได้รับและเปิดอ่านจากอีกมุมมอง
วิธีดีที่สุดที่จะเริ่มลงมือเขียนประวัติย่อก็คือให้อธิบายถึงตัวคุณตาม ความเป็นจริง ถ้าคุณจะต้องพูดถึงตัวเองในสามข้อนี้คุณจะพูดว่าอย่างไร
-ภรรยา แม่ สตรีเพศ
-เลขานุการ คนช่างจัดการ ซักเล่นโบล์ลิ่ง
-แม่ครัวฝีมือดี ช่างทาสี ช่างซ่อมสารพัด
ถ้าคุณมองตัวเองในบทภรรยาและแม่ก่อนอื่นก็คงต้องพิจารณาดูว่างานนี้จะมีผลกระทบกับชีวิตคุณฉันท์ไร ถ้าคุณสนใจใฝ่หาความบันเทิงเป็นใหญ่ ก็คงต้องเสาะหางานที่จะทำให้คุณมีเวลาเป็นตัวเองมากพอ
ข้อสำคัญที่เป็นพื้นฐานของงานใดๆ ก็ตามก็คือตัวงานและค่าจ้างงานนั้นๆ สินค้าที่คุณพกพาไปขายตอนสัมภาษณ์ก็คือเวลาและความรู้ตัวคุณ แม้ลูกจ้างจะเป็นสมบัติมีค่าของบริษัท แต่ผู้สมัครมักถูกว่าจ้างไปทำงานชิ้นใดหรือ เพื่อเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในเวลานั้นที่มีตำแหน่งว่าง ไม่มีบริษัทไหน จ้างคนไปเผื่อเอาไว้ลอยๆ ในเมื่อสมัยนี้เงินเดือนแพงเกินกว่าจะมาฟุ่มเฟือยกันได้ เพราะฉะนั้นโปรดรำลึกว่าเขาจ้างคุณที่ความสามารถ ไม่ใช่จ้างแก้ขัด
คุณจะไม่มีความสุขกับงานที่คุณไม่ชอบ แล้วก็คงดูไม่ค่อยเข้าท่าเท่า ไรในหน้าที่นั้น คนเราจะต้องสนุกกับกิจกรรมที่ทำงานและภูมิใจที่ได้เกี่ยวพันแสดงฝีมือตัวเอง
ที่มา:โสภาพรรณ  รัตนัย

แบบผมสวยอื่น ๆ: